Ok. Praktik ER bare fedt!

Hallo everybody.

Her er så lidt nyt fra lokumpapir entrepreneur praktikanten (Inspireret af ham her : http://memit.com/117557_the-toilet-paper-entepreneur-an-interview-with-mike-michalowicz)

Nå ja…her kan det godt foregå på dansk lidt endnu. Selvom, egenligt er det ustyrligt flabet. Så sidder man her og skriver på en blog der henvender sig til en kæmpe gruppe af universitets studerende og tillader sig at udtrykke sig på vores lille ligegyldige “lokale” dialekt…DANSK!

(sorry all you great people from abroad, i`ll make a translation under this text)

For det er bare EN af de ting praktikken har flyttet i mig! Tiden hos memit har givet mig en tydelige følelse af at verden ER blevet ET!

Vi er ikke bare os selv længere. Vi ER kommet ud af vores lille danske navlepiller kravlegård, og der er kun en vej frem: Globalisering, globalisering og herefter: endnu mere globalisering.

Let me share some of my thought on WHY.

Jeg er jo i praktik på 9.semester hos memit. Memit er et lille nuttet start up. En såkaldt social vidensdelings platform. Jeg er vild med teamet. De er så seje og engageret og dygtige at det halve kunne være nok. Så man skulle mene at succesen er sikret. Men sådan spiller musikken ikke! Sagen er at der er masser af små mere eller mindre nuttede start ups i den her stil. Og det ikke bare i H.C Andersens lille Danmark. Noop! de skyder op overalt hvor udviklingen blot tilnærmelsesvis tillader det. Og konkurrencen er sindsyg hård.

Det er derfor AFGØRENDE at virksomheden er gearet til at høste kunder på det store globale jagtmarked. Det er afgørende at ligeså snart den kære Inder, der lige har fået røven op af vandskorpen økonomisk fordi han har fået et nyt job via et udenlandsk firma, som det FØRSTE ,når han tænder hans sprit-nye vidunder maskine af en IPHONE, ser DIT firma poppe op og på flydende Inder-engelsk fortæller ham at den her APP eller platform: DEN KAN HAN IKKE LEVE UDEN!!! (for det kan han jo faktisk ikke ;-))

Også skal du bare lige score en million af de der dejlige Indere. Overtale dem til at donere 1kr om månenden til din mirakel platform. OGSÅ kører det! Det er vejen frem Det lyder da nemt! Eller hvad?

Evernote har gjort det! Så kan vi da osse!

“Men lad nu ikke ambitions niveauet stresse dig derude på det private arbejdmarked” siger jeg tit til mig selv, “skulle det blive for langhåret det hele, kan du jo altid trække sig tilbage og blive støtte pædagog på en eller anden folkeskole”. 🙂

GOD JUL 🙂

Fotografi den 26-11-13 kl. 13.27

(In English)

Hello everybody.

Here is some news from the toilet paper entrepreneur intern ( Inspired by this guy : http://memit.com/117557_the-toilet-paper-entepreneur-an-interview-with-mike-michalowicz )

Well …on this blog we can still get away with writing  in Danish little longer. Although , actually it is bad behavior . You know, to sit here and write a blog that caters to a huge group of university students and then allow myself to express myself in our little trivial “local” dialect … DANISH !

(sorry all you great people from abroad! This is why i make this translation!)

For this is just ONE of the striking facts my internship has shifted in me ! My time  in memit has given me a clear sense of that the world has definitely become ONE !

We (the danish nation) are not our own little self supplying island anymore. We HAVE, long ago, come out of our little Danish self centered play yard, and there is only one way ahead : Globalization , globalization. And after that:more globalization.

Let me share some of my thought on WHY .

So i am a trainee or intern during my  9.semester at memit. Memit is a little cute start up . A so-called social knowledge sharing platform. I love the team. They are really cool, committed and  unbelivable skilled. So you’d think that  success is guaranteed. But that’s not how the music is playing ! The thing is that there are plenty of small , more or less cute start ups, like memit. And it’s not just in Hans Christian Andersen’s little Denmark , noop! they are popping up everywhere, where the technical  development allows it. And the competition is crazy hard .

Therefore, it is CRUCIAL that the company is geared to reap customers in the large global market. It is crucial that as soon as the dear Indian guy, who just lifted himself out of the water financially, because he got a new job with a foreign company, as the FIRST thing, when he turns on his new wonder machine, the IPHONE , sees your company pop up, in fluently Indian  -English tells him that this APP or platform : HE JUST CANNOT LIVE WITHOUT ! (becaurse actually he can’t, right! ;-))

And then you just have to get a  million of these lovely Indian users on your platform. Persuade them to donate about  1kr in the month to your miracle platform. And THEM you made it 😀 !  sounds easy! Doesn’t it?

Evernote has done it! So can we!!

” Do not let the ambition level of the private marked stress you ” I  often say to myself , ” If it becomes to crazy , you can always pull back and become a  support teacher on a public school .” 🙂

Merry Christmas 🙂

Fotografi den 26-11-13 kl. 13.27

Reklamer
Tidligere indlæg
Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: