2B Kan it i undervisningen skabe kreativitet eller effektivitet?

Kan it i undervisningen skabe kreativitet eller effektivitet?

Et af de store spørgsmål omkring IT i undervisningen er spørgsmålet omkring kreativitet og effektivitet. Hvordan har it indflydelse på disse to egenskaber, både positivt og negativt. Kan it både understøtte effektivisering og kreativitet, eller har de indbyrdes negativ indflydelse på hinanden.

IT bliver af undervisningsministeriet fremført som en effektiviserende faktor for bl.a. de nationale tests. Her bliver it fremhævet som et et fleksibelt forfatterværktøj som gør det let at opdatere de nationale test ved bl.a. opdatering af nye faglige mål. Derudover kan der skabes et mere brugervenligt design som bygger på erfaringer fra tidligere test og som kan effektivisere det organisatoriske arbejde i forbindelse med prøver og reducere omkostningerne til teknisk support. (http://www.uvm.dk/aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2011/Aug/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF11/110819_En_digital_folkeskole.ashx)

Denne effektivisering kan også overføres til mere generelle tanker omkring undervisning. Men før at undervisningsmateriale kan digitalisere, skal der arbejdes med kvaliteten af dette. Der skal derfor et stort arbejde til, før at et materiale skal kunne genbruges og effektiviseres, hvilket bl.a. Sonia Livingstone fremhæver;

“Similarly, when examining the educational potential of mobile technologies, Attewell et al. (2009) argue that while technologies can make learning more convenient, it requires considerable input of teacher training, preparation and production of appropriate materials for such learning also to become more effective.”

————————————————

IT

som værktøj til effektivisering. Materialer kan genbruges let, men det kræver ekstra resurser til forberedelse. Et eksempel kunne være brugen af powerpoint frem for overheadprojektor eller tavlebrug (black-/white-board)..

En konflikt mellem kreativitet og effektivitet. Det er lettere at effektivisere og kontrollere klassen, hvis elevernes aktiviteter kan passes ned i definerede “kasser”, dette er i kontrast til den generelle opfattelse af kreativitet, som en aktivitet der netop bryder denne kassetænkning…

Vi kan centralisere undervisningen ved hjælp af it. En mindregruppe undervisere kan udvikle og udføre fjernundervisningsforløb på nationalt plan og frigøre tid hos de enkelte undervisere, samt gøre materialet tilgængeligt for eleverne uden for undervisningssammenhængen. Her bliver det lange forberedelsestid til udviklingen af undervisningsmaterialet

Reklamer