2A København

Kreativitet forud for effektivisering (2a)

Professor Rupert wegerif fra Exeter University i England, taler i et interview med BBC for at kreativitet går forud for effektivisering, og at IT-teknologier i uddannelse skal afprøves og implementeres, forud for først at evaluere og forske i disse. Han relaterer i sit interview det at prioritere effektivisering forud for kreativitet, til musikbranchens “Napster moment” og begrebet “if you snooze you loose”.

Kan man lære kreativitet

En undersøgelse lavet blandt over tusinde amerikanske universitetsuddannede, viser at 57% af de interviewede ser kreativitet som en evne der kan tillæres, og 71% vil gerne have kreativitet på skoleskemaet som et fag. Det at se kreativitet som en evne der kan tillæres, bakkes op af Lars Hammershøj, lektor ved DPU, der ser kreativitet som et spørgsmål om dannelse. Det at se en sammenhæng mellem kreativt og dannelse har ført til udarbejdelsen af det danske “Faghæfte 48 – det digitale dannelsesaspekt”, hvilket viser at kreativitet, fra dansk politisk side og i det danske samfund, ses som værende en evne der kan tillæres.

Evnen til selvrefleksion

Ifølge Avril Loveless, professer ved University of Brighton, hænger læring unægteligt sammen med kreativitet, eftersom det giver de lærende mulighed for at blive hands-on-mind-on, stille spørgsmål og respondere til konsekvenserne af deres handling. Dette er hensigtsmæssigt for de studerende evne til at være selvreflekterende, hvilket også skaber en bedre grobund for egen læring.

Rapport fra IT-Gruppen

Som det hedder i it-rådgivningsgruppens rapport: “Lærerne bør udnytte internettets muligheder for, at elevernes egne produktioner integreres i skolen, idet der netop her ligger et potentiale for udvikling af kreativitet og innovation.” Og det er specielt dette forslag, som Christine Antorini er glad for.

Uvm -national it-strategi 2011:

-Udnytte motivationskraften

-Differenceret undervisning, alle skal udfordres maksimalt

-netværkssamarbejde ml. demonstrationsskolerne som skal understøtte erfaringsopsamling og formidling af viden

-Forsøgs og forskningsprojekter undervejs

-Læreruddannelser med særlig it-profil

Konklusion

Vores kreativitet er den primære årsag til den samfundsmæssige og kulturelle kompleksitet, som lader os alle opleve nye former for usikkerhed i forbindelse med at skulle træffe beslutninger på uoverskueligt grundlag, nye former for besvær med at falde til ro og nye vanskeligheder ved at skulle vurdere konsekvenser – ja så bliver det meget klart, at kreativiteten, hvor fri en fugl den end forekommer at være fra naturens side, bør kultiveres på ny.

Ligesom pædagogikken har åbenlys brug for kreativiteten for at blive interessant og effektiv, har kreativiteten åbenlyst brug for pædagogikken for ikke at blive destruktiv.

Reklamer