Sociale mediers inkongruens med undervisning. 1B

De sociale medier passer ikke ind i den skolastiske forståelse af skolen af i dag.

Det lader ikke til, at der er nogen som egentlig har nogen konkret argumentation for rent faktisk at bruge sociale medier i undervisningen, ikke engang de, der taler for det, fx Carsten Gûnter, som kommer med metode og retningslinjer.

Hanghøj i dag: Det er fakta, at flere og flere kommer til at stille sig selv i en ikke tilsigtet kontekst, fx at skrive en joke med et glimt øjet, som modtageren opfatter som grænseoverskridende eller lignende og derved får joken en negativ karakter.

Facebook er for lukkede grupper, dvs. det er ikke en åben som fx blog, så muligheden for at videndele er begrænset. Alt det man lægger på FB kommer ned på et niveau, hvor det ikke er søgbart for dem, der ikke er i gruppen. Hvis andre skal kunne bruge den viden, skal de søge om adgang. Det er en negativ affordance.

Romer har en god pointe med, at man kan ikke have en reel diskussion på facebook, fordi man er begrænset af den brugergruppe man er en del af. Der er en social og en kulturel begrænsning idet man ikke får heterogenitet ind diskussionen. Fb kan faktisk også censurere indlæg, så det bliver aldrig autentisk. D et er ud fra facebooks moral og etik.

Facebook er primært et underholdningsmedie. Der er ikke en kultur omkring faglighed på sociale medier. Twitter er endnu værre, fordi det er ligegyldige statements, der kun er aktuelle her og nu. Selvom man kommer med noget reelt fagligt, så drukner det ofte i en lind strøm af ligegyldigheder.

Det kan nemt blive teknologien for teknologiens skyld, og ikke så meget forat opfylde læringsmålene. Hvis brugen af FB tvunget ned over ørerne på eleverne, som en del af undervisningen, kan det blive monologiske indlæg frem for dialog, der dominerer den skriftlige debat.

Elever mener selv at sociale medier er et problem for deres læring. “Normerne for, hvem der har ansvaret i forhold til brugen af de nye medier i undervisningstiden, er således ikke fastlagt.” Det er nemt at fraskrive sig ansvaret når man er på facebook. Et argument kunne være at man går derind fordi undervisningen er kedelig.

Mette, Helle Mads, Michael

Reklamer